วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

นวัตกรรมในท้องถิ่นที่น่าสนใจ

ดอกแวนด้าจากดินไทย

  ดอกแวนด้าจากดินไทยเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของใช้ประดับตกแต่งบ้าน หรือทำเป็นของฝาก
ของที่ระลึก  ซึ่งมีความสวยงามมาก คล้ายกับดอกกล้วยไม้ของจริง  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านประดิษฐ์ขึ้นมามีความประณีต  และมีดอกหลากหลายสี ชาวบ้านจะรวมกลุ่มทำเป็นอาชีพเสริมรายได้  และใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับความรู้แบบใหม่
ที่ออกแบบให้มีความสวยงามเป็นที่น่าสนใจ   ดอกแวนด้าจากดินไทยเป็นสินค้าสุดยอด
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ของตำบลปง   สนใจสามารถซื้อได้ที่ กลุ่มรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย
  77  บ้านดอนชัย  หมู่ 11  ตำบลปง  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  56140


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น